Ako nám COVID-19 zmenil život

Pred tým mi „patril“ celý svet. Dnes max. 200m od domu...

Prima avevo tutto il mondo sotto i miei piedi.
Ora sono confinata in un raggio d’azione di 200mt dalla mia abitazione.

Mnoho ľudí sa ma pýta ako sa zmenil môj život počas týchto dní. Talianske mestá si predsa každý pamätá len preplnené turistami a ulice plné trúbiacich aut a motoriek. Teraz je to tu na nepoznanie a ani ja sama nemôžem uveriť vlastným očiam. Zo dňa na deň Taliansko "zaspalo" ako Šípková Ruženka škrabnutá tŕňom ktorý sa nazýva COVID19.

Od malička som snívala o ďalekých svetoch, fascinovala história a krajiny v ktorých sa žije, oblieka a správa inak. To, čo je pre nás divné, tam je úplne normálne a v tom je krása sveta a ľudí ktorí v ňom žijú: Byť iný. Už v 17-tich rokoch som precestovala celý svet. Samozrejme, že len listovaním kníh, máp a encyklopédií Neskôr sa však tento sen začal meniť na skutočnosť a síce som nebola zvýhodnená cestovať v čase, no podarilo sa mi navštíviť mnohé krajiny sveta. Vyrážala som väčšinou z Talianska, z krajiny, ktorá je už desať rokov mojím domovom. Okrem cestovania milujem svoju prácu lebo je práve o tom. O cestovaní, krásnych miestach a luxuse, zážitkoch, umení a spoločenských akciách. Som veľmi rada, že sa mi podarilo toto všetko zažiť kým sa dalo. Spoznať výnimočných ľudí: jednoduchých so srdcom na dlani, osobnosti verejného či politického diania, umecov a v neposlednom rade mojich klinetov, ktorí už niekoľo rokov využívajú služby mojej agentúry. Za to, že mi bolo umožnené toto všetko, môžem len v pokore ďakovať.

Cestovanie: Spomienky na natáčanie filmu “Kráľovná púšte” v Maroku/ Ricordi durante miei viaggi: riprese per il film “La Regina del deserto” in Marocco

/Sin da quando ero bambina ho sognato mondi lontani : sono stata affascinata dalla storia, dai paesaggi , dalle culture, dai modi e costumi diversi dai miei. (Quello che è strano per me può essere normale per altri) Questa è la vera bellezza del mondo : capire e amare le differenze! Già all’età di 17 anni viaggiavo, leggendo libri, enciclopedie e con il mio dito sul mappamondo ho sognato di girare tutto il pianeta. Pochi anni dopo il mio sogno è diventato realtà e sono riuscita a visitare personalmente quei luoghi che prima così tanto desideravo vedere. L’Italia è stata la mia casa per dieci anni e il luogo di partenza per quasi tutti i miei viaggi. La passione dei viaggi è diventata per fortuna e capacità il mio lavoro, che amo; mi piace far visitare e conoscere luoghi meravigliosi e unici in modo semplice o lussuoso fare esperienze esclusive e frequentare eventi artistici e di moda. Sono molto contenta di aver potuto vivere tutto questo, finché potevamo. Conoscere persone straordinariamente semplici, personaggi illustri e politici di livello ma soprattutto i miei clienti che da anni viaggiano con la mia agenzia. Per tutto questo posso veramente solo ringraziare./

Takmer každé ráno už pravidelne absolvujem asi 6 kilometrový beh. Cítim sa ako by som preletela ponad všetko to, čo som dosiaľ zažila a tak vačšinou každý problém riešim s chladnou hlavou, takmer stoickým spôsobom. Súčastná situácia je niečím výnimočným nie len pre mňa, Taliansko a Európu, ale aj dôležitý historický moment. Mnohým pripomína tretiu svetovú vojnu. Vláda neustále sprístňuje pravidlá a zviera nám našu slobodu. Som si vedomá a plne chápem tieto opatrenia. Od včerajšieho dňa si nemôžem dopriať už ani ranný beh. Červeno-bielymi páskami vejúcimi vo vetre polícia municipale „oblepila“ parky, lavičky a cesty. Náš životný priestor sa musí zmestiť do 200m od bydliska. Vstup do potravín pripomína check- in na letisku: dlhočizná kľukatá a rada ľudí s povinným odstupom min.jedného metra jeden od druhého.

/Quasi ogni mattina corro regolarmente per circa 6 kilometri. Mi sento come se avessi sorvolato tutto ciò che ho vissuto finora, quindi di solito risolvo ogni problema in modo tranquillo, quasi stoico. La situazione attuale è qualcosa di eccezionale non solo per me, l'Italia e l'Europa, ma anche un importante momento storico. È vero che ricorda molto la terza guerra mondiale. Il governo sta stringendo costantemente le regole e ci sta levando sempre di piú la nostra libertá. Sono consapevole e comprendo appieno queste misure. Da ieri, non posso piú concedermi una corsa mattutina. Nastri rossi-bianchi che soffiano nel vento della polizia municipale hanno "avvolto" parchi, panchine e strade. Il nostro spazio vitale deve adattarsi a 200 m / quadrato lontano dalla residenza.

Niekedy sa takto tuším čakalo na banány.

I veľkomestá sú prázdne. Ľudia opúšťajú bydliská už len s maskou (rúškom) a autocertifikátom, ktorý zdôvodňuje účel ich cesty. Ten však okrem návštevy potravín a lekárne musí byť naozaj vážny, inak pokuta.

/Anche le cittá sono vuote. Possiamo spostarsi solo per fare la spesa o andare a farmacia. Altri viaggi vanno motivati. Il motivo deve essere serio e descritto in modulo “autocertificazione”./

Pohyb možný len s autocertifikátom, inak pokuta 1.600€

Napriek tomu všetkému sa cítim v bezpečí a vyrovnane. Zdá sa to byť absurdné, no dni mi plynú veľmi rýchlo. Mám množstvo hobby, ktoré som pred tým zanedbala a teraz ich viem praktizovať. Maľujem obrazy, čítam literatúru, vnímam prírodu trochu pomašie ako pred tým. Taktiež písanie do novín a natáčanie do TV mi niekedy trvá aj celé poobedie. Myslím však na ľudí, ktorým počas týchto dní ide o život. Nie len o pacientov a teda postihnutých koronavírusom, ale aj doktrom a lekárom, ktorí denno denne bojujú s nimi. Často ich vidia prichádzať a často bohužiaľ aj odchádzať. Jedným z nich, je môj veľmi dobrý priateľ a uznávaný kardiológ Mudr. Angelo Placi, ktorý pôsobí v Parme, v druhom najväčšom epicentre pandémie. Opísal situáciu pre niektoré slovenské denníky. No pre tých, ktorí si ich nestačili kúpiť a zaujíma ich ako to v skutočnosti je, citujem ďalej jeho slová.

/Nonostatnte tutto, mi sento sicura ed equilibrato. Sembra assurdo, ma miei giorni passano molto velocemente. Ho molti hobby che posso fare da casa che da anni trascuravo: dipingere, lettura, osservare la natura piú lentamente. Anche scrivere sui giornali e girare in TV a volte mi prende tutto il pomeriggio. Tuttavia, sto pensando alle persone a cui teniamo in questi giorni. Non solo sui pazienti e quindi affetti da coronavirus, ma anche i medici e medici che combattono quotidianamente con loro. Spesso li vedono arrivare e spesso, purtroppo, anche andare… Uno di questi è il mio caro amico e rinomato cardiologo Dott. Angelo Placi, con sede a Parma, il secondo epicentro pandemico più grande. Descrisse la situazione di alcuni giornali slovacchi. Ma per coloro che non sono stati in grado di acquistarlo e si chiedono come è la realtá qui, cito le sue parole./

Situácia v Taliansku je veľmi vážna, najmä v regióne, v ktorom pracujem (Emilia-Romagna). Okamžite sme prijali veľmi prísne opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu a sme príkladom pre celú Európu (telefonujú mi kolegovia z celej Európy a pýtajú sa na postupy liečby). Tento vírus je, žiaľ, veľmi zákerný, pretože veľa ľudí, ktorí s ním prídu do styku, zostáva dlho bez príznakov. Preto nie je ľahké vysvetliť ani tým, ktorí sú zdraví, že musia zostať v karanténe. Jedným z riešení by bolo urobiť testy všetkým, ale z rôznych dôvodov (vrátane dostupnosti vzoriek) to nie je ľahké. Neexistuje žiadny liek a jediná liečba pre tých, u ktorých sa vyvinie ťažká forma respiračného zlyhania, je intubácia s invazívnou respiračnou pomocou. 70% pacientov, ktorí zomreli, sú muži a väčšina z nich má viac ako 70 rokov. Ďalšou rizokovou skupinou sú obézni ľudia. Mladší ľudia však tiež zomierajú, keď táto choroba závažne napadne pľúca. V Taliansku je úmrtnosť vyššia ako v Číne, pretože populácia je v priemere staršia a nepoznáme všetkých infikovaných no asymptomatických z dôvodu, o ktorom som hovoril. Zdá sa, že antivirotiká nefungujú a vakcína bude trvať mesiace. Z tohto dôvodu je jediným spôsobom, ako udržať infekciu a nezrútiť národný zdravotnícky systém, je zostať doma a vyhnúť sa čo najväčšiemu šíreniu vírusu.
Kardiológ Angelo Placci, univerzitná nemocnica v Parme.

/La situazione in Italia è molto seria, soprattutto nella regione dove lavoro (Emilia-Romagna). Abbiamo adottato da subito misure molto severe per combattere la diffusione del virus, e siamo da esempio per tutta l'Europa (mi chiamano colleghi da tutta Europa per conoscere come stiamo affrontando il problema). Purtroppo però questo virus è molto insidioso, perché molte persone che entrano in contatto con esso restano per lungo tempo completamente asintomatiche. Non è facile pertanto far capire anche a chi sta bene che deve rimanere in quarantena. Una soluzione sarebbe fare tamponi a tutti, ma questo per vari motivi (anche di disponibilità dei campioni) non è facile. Non vi sono cure e l'unico trattamento per chi sviluppa una grave forma di insufficienza respiratoria è l'intubazione con l'assistenza respiratoria invasiva. Il 70% dei pazienti che muoiono è di sesso maschile e la maggior parte ha più di 70 anni di età. Muoiono però anche persone più giovani, quando la malattia sviluppa un quadro polmonare grave. In Italia la mortalità è più alta rispetto a quella in Cina perché la popolazione è mediamente più anziana e perché non conosciamo tutti i positivi asintomatici per il motivo di cui parlavo. Gli antivirali non pare funzionino, e per un vaccino ci vorranno mesi. Per questo l'unico modo per contenere l'infezione e non far collassare il sistema sanitario nazionale è quello di stare a casa e di evitare il più possibile il propagarsi del virus./
Angelo Placci cardiologo, azienda ospedaliero universitaria di Parma

Do skorého videnia/ A presto! Mi mancate tutti…

Mohlo by Vás zaujímať

To najlepšie z Apulie

Pobyt pri mori na rozprávkovej apúlskej riviére je nezabudnuteľný! Kurz tradičnej apúlskej kuchyne ...
Viac info

To naj z Toskánska

Pozývame vás na nezabudnuteľný zážitkový pobyt do Toskánska, ktoré je považované za jeden z najkrajších ...
Viac info

To najlepšie z Gourmer

Absolvujte s nami jedinečný edukatívny pobyt zameraný prehĺbenie znalostí o svetoznámych talianskych ...
Viac info

To naj z Prosecca

Kto by nemal rád bublinky? Obľúbené, svieže prosecco má regióne Veneto svoju tradíciu ...
Viac info

To naj z Ligurie

Naša agentúra ponúka cestovateľom to najlepšie z jednotlivých talianskych regiónov ...
Viac info

Letné vzdelávanie

Pozývame Vás na letnú školu talianskeho jazyka. V krásnom prostredí s novými ľuďmi ...
Viac info

Chceli by ste viac info?